2009-09-24

curriculum vitae

Mitt mål: Jag vill arbeta i en kreativ, stimulerande miljö för att göra skillnad. 

Arbetslivserfarenhet
Momsåterbetalningshandläggare. Global Refund. 2007- 2009.
Jag handlade dagligen ett hundratal återbetalningar av mervärdesskatt till bosatta utanför EU. Arbetet innebar granskningar av visum och uppehållstillstånd, där godkännande av ansökan kan resultera i utbetalningar på tiotusentals kronor. Verksamheten sker i en internationell miljö där engelska är arbetsspråket.

Praktikant. Riksdagens Utredningstjänst. Våren 2006 
Jag fick snart eget ansvar för mina utredningar på enheten för utrikespolitik och miljöfrågor. Jag ansvarade för ett 20-tal utredningar, författandet av en riksdagspromemoria och ledde en större jämförande utredning med hjälp av alla EU:s utredningstjänster.

Utbildning
Politices Magister
med inriktning statsvetenskap, specialisering offentlig förvaltning. Uppsala Universitet.    2003-2008
Kurser i urval:
-    Medborgare, stat och politik (12 hp).
-    Demokratins problem (7,5 hp).
-    Förvaltningsrättslig översiktskurs (15 hp).

Fristående kurser
Offentlig rätt: EU, den svenska staten och företagandets villkor (30hp).  Södertörns Högskola. hösten  2007
Juridisk introduktionskurs, (15 hp). Stockholms Universitet. Sommar 2007
Miljöförvaltning och miljölagstiftning (15 hp). Uppsala Universitet. Våren 2007
Folkrätt: Internationella organisationer (15 hp). Uppsala Universitet.  Våren 2007
Tyska A, utlandsförlagd kurs i Freiburg, Tyskland (30 hp). Uppsala Universitet. Hösten  2006
Etik (7,5 hp). Uppsala Universitet. Våren 2004

Utbytesår i USA. Elizabethtown College, Pennsylvania, USA. 2002-2003
Kurser i urval:
-    Advanced Writing and Language
-    American National Government

Samhällsvetenskapligt program, samhällsvetenskaplig inriktning. Viktor Rydbergs Gymnasium, Sthlm.1998-2002

Sommar- och extraarbete
Charkpersonal, ICA Väddö.    Sommar 2006
Servitris, Orvars restaurang    2004 -2005
Demonstratris, SDR Action People    2001-2005
Kassörska och cafépersonal, Jay’s Nest/Blue Bean Café, Elizabethtown, USA    2002-2003
Spel- och lotteristånd, Gröna Lund                   2001- 2002

Övriga meriter

Skärgårdsskepparintyg
EDCL-körkort, "datakörkort"
B-körkort